Monday, 06 April, 2020

Tag: తామర పురుగు


తామర పురుగు పురుగు ఆశించు కాలం: జూన్‌ – అక్టోబర్‌ పురుగు ఆశించక ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తట్టుకునే రకాలను నాటుకోవడం.  జొన్న లేదా మొక్కజొన్నతో పంటమార్పిడి చేయడం వలన పురుగు ఉధృతి తగ్గుతుంది.  ఎకరానికి 15-20 నీలపురంగు జిగురు పూసిన పల్లాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.  పొలం చుట్టు 3-4 వరసల మొక్కజొన్న పంటను వేసుకోవాలి. Read more…


తామర పురుగు పురుగు ఆశించు కాలం: జూన్‌ – అక్టోబర్‌ పురుగు ఆశించక ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తట్టుకునే రకాలను నాటుకోవడం.  జొన్న లేదా మొక్కజొన్నతో పంటమార్పిడి చేయడం వలన పురుగు ఉధృతి తగ్గుతుంది.  ఎకరానికి 15-20 నీలపురంగు జిగురు పూసిన పల్లాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.  పొలం చుట్టు 3-4 వరసల మొక్కజొన్న పంటను వేసుకోవాలి. Read more…